BG EN
Настилки , спортни настилки , спортни съоръжения ,  настилки за спорт , изкуствени тревни настилки – Мспорт ООД
Техническа спецификация

 

 

 

 

 

 

 

 

Standard

Unit

Data

 

Описание

Дължина на рулото

Max. д-на

m/ft

29 m/95 '

 

Широчина на рулото

-

m/ft

1.5 m/4'11"

 

Обща дебелина

-

mm/inch

2.1 mm/.08"

 

Тегло

 

lbs/sq. ft.

0.56

 

Sporting features

Force reduction

DIN 18032-2
(Apr. 2001)

%

Values on request

 

Coefficient of friction

DIN 18032-2
(Apr. 2001)

-

0.57 - 0.60

 

Ball bounce

DIN 18032-2
(Apr. 2001)

%

98

 

Технически  характеристики

Еластичност

ASTM D 395 B

 

Първоначално възстановяване над  90%

 

Устойчивост на хим. вещества

ASTM/D543

 

отлична

 

Локални отклонения

DIN 18032-2
(Apr. 2001)

%

0%

 

Устойчивост на въртящ се товар

DIN 18032-2
(Apr. 2001)

N

1000

 

Степен на горимост

ASTM E 648

 

>0.45 W/cm² Class 1

 

Обработка

Поддръжка

 

 

Protecsol®

 

Anti-friction burns

 

 

Protecsol®

 

Антибактериално 

 

 

Sanosol®

 

Цветова гама