BG EN
Настилки , спортни настилки , спортни съоръжения ,  настилки за спорт , изкуствени тревни настилки – Мспорт ООД
Техническа спецификация

 

 

 

 

 

 

 

 

Стандарт

Мерна единица

Данни

 

Описание

Дължина на рулото

Max. д-на

m/ft

16 m/52'4"

 

Широчина на рулото

-

m/ft

2.7 m/8'8"

 

Брой на ролата

 

 

3

 

размери

 

 

16 x 8.10 m

 

Тегло на 1 руло

 

kg

80

 

тегло

 

kg/m²

1.85

Обща дебелина

 

mm/inch

3.9 mm/.15"

Технически  характеристики

Отклонение от линейните размери

EN 434

%

<0.4

 

Устойчивост на хим. вещества

 

 

Добра устойчивост на киселини и основи с ниска концентрация с изключение на PVC разтвори

 

Износоустойчивост 

ASTM C 501

g

0.1

 

Устойчивост срещу разкъсване

 

daN

>7

 

Горимост

NFP 92502

 

M3

 

Устойчивост на светлина

NFT 51055

 

>6

 

Обработка

Поддръжка

 

 

Protecsol®

 

Против триене

 

 

Protecsol®

 

Антибактериално 

 

 

Sanosol®

 

 

Цветова гама