BG EN
Настилки , спортни настилки , спортни съоръжения ,  настилки за спорт , изкуствени тревни настилки – Мспорт ООД
Покривни конструкции

Plasteco Milano Италианска компания, която е специализирана в производството на винилови покривни съоръжения, тип „балон”, които се поддържат изправени, с помощта на въздух под налягане, дървени и алуминиеви конструкции.Чрез подобни съоръжения се избягва сезонността на всеки  спорт, който се практикува на открито.Приложението им най-често е за закриване на тенис кортове, мини-футболни игрища, мултифункционални спортни площадки и плувни басейни .


За по-детайлна и конкретна информация относно продуктите, които М Спорт предлага, можете да разгледате спортните категории на страница ПРОДУКТИ, които са изброени от лявата страна на тази страница.